Record details

Title
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 4
Pages
    s. 279-288
Year
    2006
Notes
    4 obr., 13 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.3/.4
    622.3
    930
Conspectus category
    549
    553
    622
    930
Subject group
    asociace minerální
    cinabarit
    důl opuštěný
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie
    hornictví
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    kontrola zrudnění
    lokalita mineralogická
    ložisko impregnační
    ložisko masivních sulfidů
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    rudy Hg
    sběratelství
    silur
    tuf
    vulkanodetrity
Geographical name
    Almadén (Španělsko)
    Almadenejos (Španělsko)
    Španělsko
Keyword
    Almadén
    Ložisko
    Nejvýznamnější
    Rtuti
    Světě
    Španělsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012