Record details

Title
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
Statement of responsibility
    František Novák
Other titles
    Allophane, grossular and ilmenite from Křižanovice in Železné hory Mts. (eastern Bohemia)
Author
    Novák, František
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 183-185
Year
    1999
Notes
    1 obr., 2 fot., 1 tab., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    fylosilikáty
    granáty
    hliník
    ilmenit
    lokalita mineralogická
    mangan
    rudy barevných kovů
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Křižanovice (Chrudim)
Keyword
    Alofán
    Grosulár
    Horách
    Ilmenit
    Křižanovic
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012