Record details

Title
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
Author
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
Keyword
    Alpínské
    Českého
    Deformace
    Karpat
    Krystalinika
    Masivu
    Paleozoika
    Styku
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014