Record details

Title
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
Statement of responsibility
    Josef Aust, Jiří Horák, Otakar Kumpera
Other titles
    Alpine morphostructures in the Epivariscan Platform and their significance
Author
    Aust, Josef
    Horák, Jiří
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 27
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    neotektonika
    paleomorfologie
    vrásnění alpinské
    zlom
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Alpínské
    části
    Epivariské
    Morfostruktury
    Platformy
    Východní
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012