Record details

Title
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Stanislav Jacko, Vladimir Alexandrovič Boronichin
Author
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Jacko, Stanislav
    Korikovskij, Sergej Petrovič
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 5
Pages
    p. 579-598
Year
    1989
Notes
    4 obr., 6 foto, 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    jaderná pohoří
    karbon
    metamorfní pochody
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    slepence, konglomeráty
Keyword
    Alpine
    Anchimetamorphism
    Carboniferous
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Čierna
    Hora
    Mantle
    Mts
    Sandstones
    Sedimentary
    Upper
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012