Record details

Title
    Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling
Other titles
    Alpinské pohřbení a heterogenní exhumace veporské kůry v západních karpatech: termodynamické a argonové difúzní modelování
Author
    Faryad, Shah
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Tajčmanová, Lucie
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Geological Society London
Vol./nr.
    Roč. 165, č. 2008
Pages
    21
Year
    2008
Thesaurus term
    Vepor unit, West Carpathians, exhumation, thermodynamic modelling, argon diffusion modelling
Keyword
    Alpine
    Argon
    Burial
    Carpathians
    Crust
    Diffusion
    Exhumation
    Heterogeneous
    Insight
    Modelling
    Thermodynamic
    Variscan
    West
Abstract (in czech)
   Termodynamické modelování a modelování difuze argonu ve vybraných litologiích.
Abstract (in english)
   Thermodynamic and argon diffusion modelling of key lithologies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014