Record details

Title
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 3
Pages
    s. 203-206
Year
    2001
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    aplit
    kalcit
    lokalita mineralogická
    ložisko barytu
    mineralogie topografická
    oxidy
    pneumatolýza
    silesikum
    silikáty
    sulfidy
Geographical name
    Bohutín (Šumperk)
    ČR-Morava
Keyword
    Alpská
    Aplitu
    Bohutína
    Mineralizace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012