Record details

Title
    Alternative utilization of organic wastes - their co-processing with coal
Author
    Bučko, Z.
    Kříž, Vlastimil
Conference
    Conference on enviroment and mineral processing (10. : 22.06.2006-24.06.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    10th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
Pages
    s. 7-10
Notes
    Překlad názvu: Alternativní využití organických odpadů - jejich ko-procesing s uhlím
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coal
    gasification
    used tires
Keyword
    Alternative
    Co-processing
    Coal
    Organic
    Utilization
    Wastes
Abstract (in czech)
   Směsné vzorky hnědého uhlí s reálnými organickými odpady byly zplyňovány v laboratorní modelové zplyňovací jednotce pomocí vodní páry a oxidu uhličitého. Ověření možnosti společného zplynění hnědého uhlí a odpadní pryže.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012