Record details

Title
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Statement of responsibility
    Josef Pelíšek
Other titles
    Alluvial sedimente der Aue des Ryšávka-Flusses im Landschaftschutzgebiet Žďárské vrchy
Author
    Pelíšek, Josef, 1909-1993
Language
    česky
Source title - serial
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
Vol./nr.
    Č. 15
Pages
    s. 19-25
Year
    1984
Notes
    1 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    908
Keyword
    Aluviální
    Chráněné
    Krajinné
    Nivy
    Oblasti
    Ryšávky
    říčky
    Sedimenty
    Vrchy
    Žďárské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014