Record details

Title
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Václav Cílek jr. a Jiří Litochleb
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - monograph
    Studie z dějin hornictví 3
Pages
    s. 119-129
Notes
    6 obr., 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    moldanubikum
    oblast tepelsko-barrandienská
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    prvky, slitiny
    radioaktivní suroviny
    Sb-, Hg-rudy
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Amalgamy
    Oblasti
    Příbramské
    Rudní
    Stříbra
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012