Record details

Title
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
Statement of responsibility
    Pavel Hanžl, Monika Němečková
Other titles
    Hornblende quartzites with L-fabric from the Červenohorské sedlo zone (Jeseníky Mts.)
Author
    Hanžl, Pavel
    Němečková, Monika
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 144-145
Year
    1996
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    analýza petrotektonická
    křemen
    kvarcit
    lineace
    silesikum
    zóna střižná
Geographical name
    Bělá pod Pradědem (Jeseník)
    ČR-Morava
Keyword
    14-24
    Amfibolické
    Bělá
    Červenohorského
    Hrubý
    Jeseník
    Kvarcity
    L-stavbou
    Pradědem
    Sedla
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012