Record details

Title
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 125-127
Year
    2006
Notes
    3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    553.3/.4
    912
Conspectus category
    552
    553
    912
Subject group
    amfibolit
    chemismus hornin
    draslík
    geologie regionální
    kontrola litologická
    mapa geologická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    oxidy
    petrogeneze
    rubidium
    rudy U
    struktura granoblastická
    titan
    železo
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Keyword
    23-32
    Amfibolity
    Kamenice
    Lipou
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012