Record details

Title
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 125-127
Year
    2006
Notes
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    amphibolite
    geochemistry
    petrology
Keyword
    Amfibolity
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Abstract (in czech)
   Amfibolity tvoří nepříliš hojné vložky v metasedimentech pestré skupiny. Na základě modálního složení jsou nejhojnější plagioklasové a epidot-plagioklasové amfibolity, granátické amfibolity jsou spíše vzácné. Amfibolity pravděpodobně představují metamorfovaný ekvivalent tholeiitových vulkanitů.
Abstract (in english)
   The amphibolites form rare intercalations in metasediments of the varied group. According to their modal compositions, the plagioclase- and epidote-plagioclase amphibolites are the most abundant types, garnet bearing amphibolites are rather rare. Amphibolites are probably a metamorphic equivalent of tholeiitic volcanites.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012