Record details

Title
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Amphibolites of the Moldanubian Zone in the area between Humpolec and Jihlava
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 113-115
Year
    2005
Notes
    3 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    analýza petrografická
    bazalt typu MORB
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granáty
    krystalinikum
    mapa geologická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    protolit
    pyroxeny
Geographical name
    ČR-Čechy
    Humpolec-Orlík (Pelhřimov, Humpolec)
    Humpolec (Pelhřimov, Humpolec)
    Skorkov (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Keyword
    23-21
    23-23
    Amfibolity
    Humpolcem
    Humpolec
    Jihlava
    Jihlavou
    Moldanubiku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012