Record details

Title
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
Statement of responsibility
    Jiří Zikeš
Author
    Zikeš, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 69-74
Year
    2006
Notes
    1 obr., 2 fot., 5 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    amfiboly
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fluorescence
    klasifikace
    lokalita mineralogická
    moldanubikum Šumavy
    mřížkové parametry
    sběratelství
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Černá v Pošumaví (Český Krumlov, Český Krumlov)
Keyword
    Amfiboly
    Černé
    Lomu
    Pošumaví
    Vápenný
    Vrch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012