Record details

Title
    Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček, Daniela Reháková, Jozef Michalík, Mária Peterčáková, Eva Halásová
Other titles
    Amonity, aptychy, nano- a mikroplaktón zo spodnokriedového pieninského súvrstvia v "kysuckej bráne" pri Žiline (západokarpatské bradlové pásmo, kysucká jednotka)
Author
    Halásová, Eva
    Michalík, Jozef
    Peterčáková, Mária
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria paleontológia
Vol./nr.
    Vol. 16
Pages
    s. 43-57
Year
    1992
Notes
    4 obr.,7 pl.,3 s.bibl. + 7
Subject group
    Ammonoidea
    aptychy
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    křída-spodní
    mikrofosílie
    popis taxonů
    Radiolaria
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rochovica
    Rudinka
    Vranice
    Žilina
Keyword
    Ammonites
    Aptychi
    Belt
    Carpathian
    Cretaceous
    Formation
    Gate
    Klippen
    Kysuca
    Lower
    Microplankton
    Nanno-
    Near
    Pieniny
    Unit
    Western
    Žilina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012