Record details

Title
    Ammonites in basal parts of reifling limestones in Choč nappe on southern slopes of Nízké Tatry Mts.
Statement of responsibility
    Miloš Rakús
Author
    Rakús, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1
Pages
    p. 75-89
Year
    1986
Notes
    12 obr., 1 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Keyword
    Ammonites
    Basal
    Choč
    Limestones
    Mts
    Nappe
    Nízké
    Parts
    Reifling
    Slopes
    Southern
    Tatry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012