Record details

Title
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) form Štramberk, Czech Republic
Author
    Houša, Václav
    Vašíček, Z.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 18, -
Pages
    s. 7-57
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/94/1129, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Amoniti spodnokřídových uloženin (pozdní berrias, valangin, časný hauteriv) ze Štramberka, Česká Republika
    Rozsah: 51 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Ammonoidea
    depositional history
    Early Cretaceous
    Štramberk
Keyword
    Ammonoidea
    Berriasian
    Cretaceous
    Czech
    Deposits
    Early
    Form
    Hauterivian
    Late
    Lower
    Republic
    Štramberk
    Valanginian
Abstract (in czech)
   Z redeponovaných uloženin spočívajících na štramberském vápenci jsou popsány zbytky amonitů zařazené do 41 taxonů skupiny druhu. Nálezy umožnily rekonstruovat geologický vývoj štramberského úseku bašské kordiléry ve starší spodní křídě.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012