Record details

Title
    Amplitude ratios for complete moment tensor retrieval
Author
    Jechumtálová, Zuzana
    Šílený, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Research Letters
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 22
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: KJB300120504, GA AV ČR3cav_un_auth*0000916
    Překlad názvu: Amplitudové poměry pro určení kompletního momentového tenzoru
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    amplitude ratios
    non-shear source component
    seismic moment tensor
Keyword
    Amplitude
    Complete
    Moment
    Ratios
    Retrieval
    Tensor
Abstract (in czech)
   Pro určení kompletního momentového tenzoru jsme vyvinuli metodu inverze amplitudových poměrů a polarit . Specifikovali jsme minimální množství dat nutných pro spolehlivé určení nestřižné složky zdroje.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013