Record details

Title
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
Author
    Buben, Jiří
    Málek, Jiří
    Martínková, Marta
    Novotný, Oldřich
    Valenta, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 4
Pages
    s. 15-22
Year
    2005
Notes
    Projekt: IBS3046201, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB3046301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Amplitudová spektra seismogramů zaznamenaných ve stejné epicentrální vzdálenosti od odpalů v SV Čechách
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    amplitude spectra
    Bohemian Massif
    refraction method
Keyword
    Amplitude
    Blast
    Bohemia
    Distances
    Epicentral
    Equal
    NW
    Recorded
    Seismograms
    Spectra
Abstract (in czech)
   Seismogramy ve stejných epicentrálních vzdálenostech jsou použity pro studium frekvenčního obsahu seismických vln, generovaných povrchovým zdrojem.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012