Record details

Title
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
Author
    Rychlý, R.
    Šrein, Vladimír
    Ulrych, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    1/2
Pages
    s. 225-238
Year
    1995
Keyword
    Amygdale
    Bohemia
    Cavity
    České
    Fillings
    Hamry
    Hory
    Krušné
    Mts
    Tephrite
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012