Record details

Title
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
Statement of responsibility
    Jiří K. Novák, Marek Chvátal, Jaromír Ulrych, Tomáš Wiesner, Miroslav Radoň
Author
    Chvátal, Marek
    Novák, Jiří K.
    Radoň, Miroslav
    Ulrych, Jaromír
    Wiesner, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 37
Pages
    p. 13-26
Year
    2001
Notes
    6 obr., 8 tab., 32 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Subject group
    analýza petrografická
    lokalita mineralogická
    mřížka krystalová
    parageneze
    pektolit
    tobermorit
    trachybazalt
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Velké Březno (Ústí nad Labem)
Keyword
    Amygdale
    Březno
    České
    Hill
    Hlava
    Katzenkoppe
    Kočičí
    Mineral
    Mts
    Near
    Paragenesis
    Středohoří
    Trachybasalt
    Velké
Abstract (in english)
   A revision and a paragenetic study of the mineralogical locality of Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) in the České středohoří Mts. were performed. The postmagmatic autohydrothermal mineral paragenesis occurs in amygdales in trachybasalt (intrusion or flow?) of the Upper Fm. of extrusions in the České Středohoří Mts. Petrological characteristics of the trachybasalt host rock and chemical analyses of its rock-forming minerals are published for the first time. The following crystallization succession of amygdale minerals was found: clay minerals I - calcite I - analcime I - thomsonite - fluorite - zeophyllite I - tobermorite - natrolite - pectolite - zeophyllite II - fluorapophyllite - calcite II - analcime II - calcite III - clay minerals II. tobermorite, pectolite and thomsonite represent the neww mineral species for this locality
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012