Record details

Title
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
Author
    Chvátal, Marek
    Novák, Jiří
    Radoň, Miroslav
    Ulrych, Jaromír
    Wiesner, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    14
Year
    2001
Thesaurus term
    České středohoří Mts.
    trachybazalt
Keyword
    Amygdale
    Březno
    České
    Hill
    Hlava
    Katzenkoppe
    Kočičí
    Mineral
    Mts
    Near
    Paragenesis
    Středohoří
    Trachybazalt
    Velké
Abstract (in english)
   Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012