Record details

Title
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
Statement of responsibility
    Pavel Hradecký
Other titles
    Analysis of methane concentration time series in the Ostrava coalfield
Author
    Hradecký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 2
Pages
    s. 37-46
Year
    2000
Notes
    10 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    analýza časových řad
    důl opuštěný
    geologie urbanistická
    hornoslezská pánev
    koeficient korelace
    koncentrace
    metan
    monitoring
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    tlak
    uhelný revír
    útlum těžby
    území poddolované
    zemní plyn
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Analýza
    časových
    Dílčí
    Koncentrací
    Metanu
    Ostravské
    Pánvi
    řad
Abstract (in english)
   By the present article situation in the Ostrava coalfield after wind up of underground hard coal mining is described. The necessity is emphasised of solving problems of surface methane emissions in the region and monitoring of methane concentration is discussed. It is demonstrated how to identity the nature of underground zones of region's ground by means of analysis of methane concentration time series. Methods of modificating such time series by means of standardisation or by moving average method are described. The correlation between methane concentration and atmospheric pressure is revealed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012