Record details

Title
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
Statement of responsibility
    Petr Čermák, Vratislav Ondráček
Author
    Čermák, Petr, 1946-
    Ondráček, Vratislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 6
Pages
    s. 6-8
Year
    2007
Notes
    3 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Analysis of the erosion processes taking place at North-Bohemian Brown Coal Basin dumpsites with vegetation cover
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504
    622.33
Conspectus category
    502
    504
    622
Subject group
    antropogenní půda
    eroze vodní
    hydrologie
    modelování numerické
    odval
    pedologie
    rekultivace
    riziko erozní
    severočeská pánev
    srážky dešťové
    svah
    uhelný revír
    vegetace
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Analýza
    Erozních
    Hnědouhelné
    Pánve
    Pokryvem
    Procesů
    Severočeské
    Vegetačním
    Výsypkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012