Record details

Title
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Vlastivědný sborník Mělnicka
Pages
    s. 47-48
Notes
    Překlad názvu: Analysis of molluscs in the archaeological site of the Early Middle Age near Přívory (Mělník Region)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Mělník Region
    molluscs
Keyword
    Analýza
    Archeologických
    Měkkýšů
    Mělnicko
    Objektech
    Opevnění
    Přívor
    Raně
    Středověkého
Abstract (in czech)
   Malakozoologická analýza potvrdila autochtonní původ fosilních měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění. Fosilní malakocenózy ukazují, že přírodní prostředí v okolí opevnění zachovávalo vzhled mozaiky otevřených až pootevřených stanovišť, ve kterých našli vhodné životní podmínky jak plži stepní, tak i druhy vázané na křovinaté až lesostepní porosty.
Abstract (in english)
   Malacozoological analysis confirmed autochtonous origin of the fossil molluscs in the archaeological site of the Early Middle Age. Based on fossil malacocoenoses, the palaeoenvironmental conditions were dominated by mosaic of open to semi-open habitats that steppe and shrubby molluscs documented.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012