Record details

Title
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
Other titles
    Paleostress analysis of heterogeneous fault-slip data
Author
    Kernstocková, Markéta
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
Pages
    1
Notes
    Akce: 2005 ; Slavonice
Thesaurus term
    fault-slip data
    paleostress
    stress tensor
Keyword
    Analýza
    Heterogenního
    Paleonapjatosti
    Souboru
    Zlomů
Abstract (in czech)
   Program MARK umožňuje řešit inverzní úlohu určení redukovaného tenzoru napjatosti na základě studia polyfázově reaktivovaných zlomů.
Abstract (in english)
   Reduced stress tensor can be obtained by software MARK using heterogeneous faul-slip data.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012