Record details

Title
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
Author
    Kožušníková, Alena
    Marečková, Kateřina
Conference
    Česko-polské geomechanické sympozium (1. : 13.05.1997-15.05.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
Pages
    s. 58-63
Notes
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
Keyword
    Analýza
    Horninového
    Materiálu
    Po
    Porušení
    Testech
    Triaxiálních
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012