Record details

Title
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
Other titles
    Analysis of REE in garnet samples by laser ablation coupled with inductively coupled plasma mass spectrometry
Author
    Čopjaková, Renata
    Holá, Markéta
    Kanický, Viktor
    Konečná, Veronika
    Leichmann, Jaromír
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    13. Spektroskopická konference
Pages
    1
Notes
    Akce: 2007/06/18 ; Lednice
Thesaurus term
    garnet
    inductively coupled plasma
    laser ablation
    mass spectrometry
    REE
Keyword
    Ablace
    Analýza
    Detekcí
    Granátů
    Hmotnostní
    Indukčně
    Laserové
    Plazmatem
    Pomocí
    Prvků
    Spojení
    Vázaným
    Vzácných
    Vzorcích
    Zemin
Abstract (in czech)
   Tato práce je zaměřena na analýzu prvků vzácných zemin (REE rare earth elements) v granátech, v nichž jsou tyto prvky zastoupeny v nízkých koncentracích (LREE až < X ppm, HREE obvykle X0-X000 ppm). Znalost obsahů a zonálností REE v granátech může poskytnout informace o teplotě vzniku a vývoji magmatických a metamorfovaných hornin obsahujících granát.
Abstract (in english)
   This work is focused on analysis of garnets with trace amount of REE (LREE < X ppm, HREE X0-X000 ppm). Knowledge of content and zones of REE in garnets provides information about formation temperature and development of magmatic and metamorphosed rock containing garnet.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012