Record details

Title
    Analýza specií rtuti v modelových vzorcích
Author
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
Conference
    Mikroelementy (40. : 05.09.2006-07.09.2006 : Medlov, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
Pages
    s. 129-132
Notes
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Mercury Speciation Analysis on Model Samples
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    ICP EOS
    mercury
    speciation analysis
Keyword
    Analýza
    Modelových
    Rtuti
    Specií
    Vzorcích
Abstract (in czech)
   Speciace rtuti v modelových vzorcích oxyhydroxidů železa, hliníku a ve vrstevnatých materiálech (montmorillonit) byla studována technikou ICP-EOS-TD. Získané TD křivky slouží k interpretaci dat získaných na přírodních vzorcích.
Abstract (in english)
   Mercury speciation on model samples of iron oxyhydroxides, aluminum oxyhydroxides and layered materials (montmorillonite) was studied using ICP-EOS-TD technique. The TD curves obtainedare used for interpretation of data measured on real samples.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012