Record details

Title
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
Statement of responsibility
    Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz Słomka, Jan Golonka, Michał Krobicki
Other titles
    Tectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathian basins - constraints from analysis of sediment deposition rate
Author
    Golonka, Jan
    Krobicki, Michał
    Malata, Tomasz
    Oszczypko, Nestor
    Poprawa, Paweł
    Słomka, Tadeusz
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 10
Pages
    s. 878-887
Year
    2006
Notes
    6 obr., 6 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 886-887
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kompakce
    litostratigrafie
    mesozoikum
    oblast snosová
    pánev sedimentační
    rychlost eroze
    rychlost sedimentace
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko
Keyword
    Aktywności
    Analiza
    Basenach
    Depozycji
    Detrytycznego
    Jako
    Karpat
    Materiału
    Obszarów
    Sedymentacyjnych
    Tektonicznej
    Tempa
    Wskaźnik
    Zachodnich
    Zewnętrznych
    źródłowych
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012