Record details

Title
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
Statement of responsibility
    Pavel Zika, Jan Rybář, Elka Avramova-Tačeva
Author
    Avramova-Tačeva, Elka
    Rybář, Jan
    Zika, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    Č. 4(90)
Pages
    s. 81-91
Year
    1993
Notes
    4 obr., 2 fot., 9 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    geologie inženýrská
    krušnohorské krystalinikum
    procesy geodynamické
    severočeská pánev
    stabilita
    svahy
    těžba povrchová
Geographical name
    Bulharsko
    ČR-Čechy
    Jezerka
Keyword
    Analogy
    Evaluation
    High
    Rock-cutting
    Slopes
    Stability
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012