Record details

Title
    Analysis of Factors Forming the Groundwater Regime in the West Bohemian Seismoactive Region
Author
    Brož, Milan
    Skalský, Lumír
    Stejskal, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 2, 4/140/
Pages
    s. 23-37
Year
    2005
Notes
    Projekt: GD205/05/H020, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0205223
    Překlad názvu: Analýza faktorů formujících režim podzemních vod v západočeské seismoaktivní oblasti
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    groundwater level fluctuations
    West Bohemian seismoactive region
Keyword
    Analysis
    Bohemian
    Factors
    Forming
    Groundwater
    Regime
    Region
    Seismoactive
    West
Abstract (in czech)
   Od r. 2000 jsou v seismicky aktivní oblasti záp. Čech sledovány vazby mezi seismickou aktivitou a kolísáním podzemní vody ve třech hydrogeologických vrtech.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013