Record details

Title
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
Statement of responsibility
    Katarína Šutovská, Hana Maslowská, Václav Bezvoda
Author
    Bezvoda, Václav
    Maslowská, Hana
    Šutovská, Katarína
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 44, no. 3
Pages
    s. 189-200
Year
    1993
Notes
    9 obr., 35 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    biocenóza
    Foraminifera
    karpat
    miocén-spodní
    paleogeografie
    statistické charakteristiky
    taxonomie
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Analysis
    Assemblages
    Carpathian
    Foraminiferal
    Lower
    Methods
    Miocene
    Special
    Statistical
    Using
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012