Record details

Title
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Sniezka mountain based on GPS and total station
Author
    Cacon, S.
    Kaplon, J.
    Kottnauer, Pavel
    Makolski, K.
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Czech-Polish-Slovak Conference on Recent Geodynamics of the Sudety Mts and Adjacent Areas (5. : 23.10.2003-25.10.2003 : Ramzová, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 3
Pages
    s. 69-73
Year
    2004
Notes
    Projekt: LN00A005, GA MŠk
    Překlad názvu: Analýza vzájemné polohy geodetických pozorovacích bodů na Sněžce provedená na základě měření GPS a totální stanicí
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    geodynamics
    GPS
    total station
Keyword
    Analysis
    Based
    Geodetic
    GPS
    Mountain
    Mutual
    Observation
    Points
    Positions
    Situated
    Sniezka
    Station
    Total
Abstract (in czech)
   Měření GPS a geodetickou totální stanicí realizovaná v roce 2002 na bodech lokální sítě SNIE, SNEI a SNEC na Sněžce definovala a ověřila podmínky pro vzájemné transformace jednotlivých GPS pozorování.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012