Record details

Title
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
Statement of responsibility
    Jan Klimeš
Other titles
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
Author
    Klimeš, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta research reports
Vol./nr.
    No. 17
Pages
    p. 47-53
Year
    2008
Notes
    2 obr., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    mapa inženýrskogeologická
    modelování
    riziko sesuvné
    sesuv
    systém GIS
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vsetínské vrchy (Česko)
Keyword
    Analysis
    Czech
    Factors
    Highland
    Landslides
    Preparatory
    Republic
    Vrchy
    Vsetínské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012