Record details

Title
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland
Author
    Klimeš, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 17
Pages
    s. 47-53
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Analýza podmínek vzniku svahových deformací, Vsetínské vrchy
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    flysh
    landslides
    preparatory factors
Keyword
    Analysis
    Factors
    Highland
    Landslides
    Preparatory
    Vrchy
    Vsetínské
Abstract (in czech)
   Článek shrnuje výsledky analýzy podmínek vzniku několika set svahových deformací na území Vsetínských vrchů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012