Record details

Title
    Analysis of telomere length and telomerase activity in tree species of various life-spans, and with age in the bristlecone pine Pinus longaeva
Author
    Flanary, B. E.
    Kletetschka, Günther
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Biogerontology
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 101-111
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Analýza délky telomer a telomerní aktivity v délce života stromových druhů, a stáří kalifornské borovice Pinus longaeva
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    longevity
    Pinus aristata
    senescence
Keyword
    Activity
    Age
    Analysis
    Bristlecone
    Length
    Life-spans
    Longaeva
    Pine
    Pinus
    Species
    Telomerase
    Telomere
    Tree
    Various
Abstract (in czech)
   Studium nejstaršího rostlinného organismu na světě (pinus longaeva) v Kalifornii prokázalo, že dlouhověkost je důsledkem zkracování konců chromozomů telomer a telomerní aktivity enzymu. Tato závislost je převážně potvrzena vzorky odebranými z kořenu. Kůra a listy tuto závislost prokazatelně nepotvrzují.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012