Record details

Title
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
Statement of responsibility
    František Ryšavý
Author
    Ryšavý, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-4
Pages
    p. 1-8
Year
    2004
Notes
    6 tab.
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Analýza procesu diagenetického vývoje sedimentační pánve prostřednictvím celkové pórovitosti sedimentů na základě karotážních údajů
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    550.8
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    diageneze
    horniny sedimentární
    hypotéza
    karotáž
    pánev sedimentační
    porozita
    sedimentologie
    vrt
    výzkum
    zpracování dat
Keyword
    Analysis
    Basin
    Basis
    Data
    Development
    Diagenesis
    Porosity
    Sedimentary
    Sediments
    Through
    Total
    Well-logging
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012