Record details

Title
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
Statement of responsibility
    Jakub Stemberk
Author
    Stemberk, Jakub
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
Pages
    s. 54
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    koryto
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neotektonika
    reliéf
    říční síť
Geographical name
    Horní Hoštice (Jeseník, Jeseník)
    Morava severní (Česko)
    Rychlebské hory (Česko)
Keyword
    Analysis
    Drainage
    Foot
    Hoštice
    Network
    Step
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012