Record details

Title
    Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., Southwest Bohemia
Author
    Hartvich, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Miscelanea geographica
Vol./nr.
    -, č. 11
Pages
    s. 1-18
Year
    2005
Notes
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Analýza podélných profilů vybraných toků na Šumavě
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    longitudinal profile
    profile analysis
    slope gradient
Keyword
    Analysis
    Bohemia
    Longitudinal
    Mts
    Profiles
    Rivers
    Selected
    Southwest
    Šumava
Abstract (in czech)
   Identifikace anomálií v podélném profilu vybraných toků. V některých případech byla jejich existence vysvětlena na základě terénních prací a geologických a tektonických podkladů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012