Record details

Title
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
Statement of responsibility
    Miloslav Burda
Other titles
    Analytical continuation of the gravitational field with the sources in the W22 space. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Burda, Miloslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 135-137
Notes
    4 bibl.
Subject group
    hloubka
    metoda matematická
    pole gravitační
Keyword
    Analytické
    Dolů
    Gravitačního
    Pokračování
    Pole
    Prostoru
    W22
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012