Record details

Title
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Antonín Ivan
Other titles
    Anastomosing river system in the Landscape Protected Area Litovelské Pomoraví
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 19-20
Year
    1999
Notes
    14 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    anastomózní říční síť
    kvartér moravských úvalů
    morfologie fluviální
    ochrana přírody
    pleistocén
    povodeň
    říční síť
    sedimentace fluviální
    vodní hospodářství
    záplavová niva
Geographical name
    Červenka (Olomouc)
    ČR-Morava
    Horka nad Moravou (Olomouc)
    Litovel (Olomouc)
    Řimice (Olomouc)
Keyword
    24-22
    Anastomózní
    CHKO
    Litovelské
    Olomouc
    Pomoraví
    říční
    Systém
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012