Record details

Title
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Marián Putiš, Vladimir Alexandrovič Boronichin
Author
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Putiš, Marián
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 2
Pages
    s. 97-104
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 fot.,5 tab.,5 diagr.,24 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    metamorfika
    metamorfismus
    perm
    pískovce
    příkrov
    sedimenty klastické
Subject category
    anchimetamorfóza
    veporikum
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Anchimetamorphism
    Carpathians
    Group
    Mts
    Nízké
    Permian
    Sandstones
    Struženík
    Tatry
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012