Record details

Title
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
Statement of responsibility
    Daniel Ozdín a Jiří Sejkora
Other titles
    Andorite IV and andorite VI from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts. (Slovak Republic)
Author
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 65-68
Year
    2009
Notes
    2 diagr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    data elektronové mikroanalýzy
    granitoidy
    krystalochemie
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mineralogie topografická
    rudy Sb
    sběratelství
    složení chemické
    sulfosoli
    Západní Karpaty
Geographical name
    Dúbrava (Slovensko)
    Nízké Tatry (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Andorit
    Dúbravy
    IV
    Nízkych
    Republika
    Slovenská
    Tatrách
    VI
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012