Record details

Title
    Anfangsmerkmale der Verletztung der Stabilität von Gebirgskörpen infolge des Einflusses der Spannungsverformungsänderungen
Other titles
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn