Record details

Title
    Anisotropy and texture of olivine-bearing mantle rocks at high pressures
Author
    Burilichev, D. E.
    Ivankina, T. I.
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Nikitin, A. N.
    Pros, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Izvestiya-Physics of the Solid Earth
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 59-72
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR
    Překlad názvu: Anisotropie a textura plášťových hornin obsahujících olivín za vysokého tlaku
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    neutron diffraction
    olivine rich samples
    ultrasonic sounding
Keyword
    Anisotropy
    High
    Mantle
    Olivine-bearing
    Pressures
    Rocks
    Texture
Abstract (in czech)
   Laboratorní studium anisotropie hornin bohatých na olivín za vysokého všesměrného tlaku metodou ultrazvukového prozařování a neutronovou difrakcí.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012