Record details

Title
    Anisotropy of sandstone reservoir and shale overburden estimated from spherical sample measurements and cross-dipole logging
Author
    Bona, A.
    Brajanovski, M.
    Duncan, G.
    Gurevich, B.
    Lokajíček, Tomáš
    Nadri, D.
    Urosevic, M.
Conference
    European Geosciences Union General Assembly (19.04.2009-24.04.2009 : Vienna, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    Roč. 11, - (2009), s. 4956-4956
Notes
    Projekt: GA205/08/0676, GA ČR
    Překlad názvu: Anisotropie pískovcového reservoáru a nadloží odhadnutá s měření kulových vzorků a polních měření
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    anisotropy
    rocks
    sandstones
Keyword
    Anisotropy
    Cross-dipole
    Estimated
    Logging
    Measurements
    Overburden
    Reservoir
    Sample
    Sandstone
    Shale
    Spherical
Abstract (in czech)
   Byla změřena anisotropie pískovců nadloží ropných rezervoárů na kulových vzorcích za vysokých tlaků a porovnána s polními měřeními.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012