Record details

Title
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Terra Nova
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1
Pages
    s. 52-58
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Anomální mobilita prvků vzácných zemin, yttria a zirkonia v asociaci s uranovou mineralizací
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geochemistry
    Moldanubian Zone
    uranium
Keyword
    Anomalous
    Associated
    Earth
    Element
    Mineralization
    Mobility
    Rare
    Uranium
    Yttrium
    Zirconium
Abstract (in czech)
   Distribuce REE spolu s velkou mobilitou Y a Zr naznačují jejich redistribuci mineralizovanými bazálními vodami permského stáří. Jejich velká mobilita je zdůrazněna výskytem Y- a Zr-coffinitu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012