Record details

Title
    Antimony availability in highly polluted soils and sediments - A comparison of single extractions
Author
    Ettler, Vojtěch
    Mihaljevič, Martin
    Nechutný, Zbyšek
    Šebek, Ondřej
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Chemosphere
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 3
Pages
    9
Year
    2007
Thesaurus term
    extrakce
    kontaminace
    půdy
    Sb
Keyword
    Antimony
    Availability
    Comparison
    Extractions
    Highly
    Polluted
    Sediments
    Single
    Soils
Abstract (in english)
   Contaminated soils exhibit low Sb extractability
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012